(1)
Pamuk, Şebnem; Büyükçavuşoğlu, Özlem K.; Kılıç, İbrahim; Yıldırım, Y. Demographical Characteristics, Nutritional Habits and Knowledge Evaluation of Obese Patients in Afyon, Turkey. Asian J. Med. Biol. Res. 2018, 4, 242-250.