(1)
Editor, T. Medical Quiz Vol.4(1): SBA – Answers. Birdem Med J 2014, 4, 64.