Cherkashyna, Lidiya, Anton Shklyar, Roman Sukhonosov, Olha Miroshnikova, Lyudmyla Naguta, Vasyl Olkhovskiy, Nadiia Demikhova, Larysa Kuts, Ganna Barchan, Ganna Sukhomlyn, and Ludmila Kyptenko. 2021. “Cholinesterase in Different Types of the Muscle Tissue During the Early Postmortem Period for Diagnosis of Death Coming”. Bangladesh Journal of Medical Science 20 (1):95-100. https://doi.org/10.3329/bjms.v20i1.50352.