(1)
Ranjan, R.; Rahman, M.; Saha, H.; Saha, S. K.; Adhikary, A. B. Redo Mitral Valve Surgery. Bangabandhu Sheikh Mujib Medical Univ J 2018, 11, 89-93.