Galib, Raihan Kamal, Rajashish Chakrabortty, Shamim Ahmed, and Mohammed Atiqur Rahman. 2017. “Upper Thoracic Tuberculous Spondylitis”. Bangabandhu Sheikh Mujib Medical University Journal 10 (3):179-81. https://doi.org/10.3329/bsmmuj.v10i3.33700.